mateřská škola Kosova Hora
O školce

Mateřská škola Kosova Hora

Vítáme Vás na našich webových stránkách. Máte dítě předškolního věku a chcete jej umístit do mateřské školky? Chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo školní jídelnu? Pak neváhejte kontaktovat Mateřskou školu Kosova Hora v okrese Příbram.školka Kosova Hora

Naše školka nabízí:
• provoz mateřské školky
• provoz jídelny i pro Základní školu Kosova Hora

Mateřská škola Kosova Hora nabízí kapacitu pro 55 dětí a 4 pedagožky včetně paní ředitelky.

Zajišťujeme předškolní výchovu a vzdělávání dětí jako součást celoživotního vzdělávání s přizpůsobením vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny v návaznosti na úzkou spolupráci s rodinou. Jsme vesnickou školkou, která se snaží dětem vytvořit rodinné prostředí.

Dětem nabízíme tyto zájmové kroužky:
• Anglický jazyk
• Výtvarný kroužek
• Předškolák
 
Školní jídelna

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců mateřské školy a přilehlé základní školy.
Kontakty:
vedoucí jídelny: Martina Havelková
                          tel.: 318822120, 607026765
                          e-mail: sj.mskosovahora@seznam.cz

Od 1.9.2017 jídelna nabízí možnost odběru obědů pro cizí strávníky. Cena oběda je 70,- Kč.
Pro obyvatele Kosovy Hory rozvoz zdarma.
P
řihlásit se můžete na výše uvedených kontaktech.
Jídelní lístek 22.-26.4. ZDE


Aktuality
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KOSOVA HORAINFORMACE PRO RODIČE

 OD 1.1.2019 dojde ke sloučení Základní školy a Mateřské školy v Kosově Hoře. Nově vzniklý subjekt ponese název

Základní škola a Mateřská škola Kosova Hora.

Jedná se pouze o administrativní záležitost, která nebude mít vliv na pracovní místa současných pedagogických i nepedagogických pracovníků, ani na chod a náplň školy a školky.

 V Kosově Hoře dne 7.9.2018                                         Martin Krameš, starosta obceKontaktní informace

Jsme vesnická mateřská školka, která se snaží dětem vytvořit rodinné prostředí. Součástí mateřské školy je školní jídelna.


Mateřská škola Kosova Hora

Adresa:
Kosova Hora 325
262 91 Kosova Hora

Telefon:
+420 607 026 765

E-mail:
mskosovahora@seznam.cz

Provozní doba:
Pondělí - pátek: 6:15 - 16:00 hod.

Napsat zprávu